D’íocaíochtaí

Má tá tú incháilithe agus ceadaithe le haghaidh ICT, déanfaidh d’údarás áitiúil íocaíocht mhíosúil go dtí do thiarna talún, ar an gCéadaoin deireanach do gach mí.

Ina chúiteamh sin, íocann tú ranníocaíocht le haghaidh do chíos go dtí an t-údarás áitiúil. Tá an ‘cuidiú cíosa’ bunaithe ar an ioncam teaghlaigh. Tá sé áirithe sa bhealach céanna is atá an cíos íoctha ag tionónta a chónaíonn i réadmhaoin atá leis an údarás áitiúil.

Faoi reachtaíocht ICT, tá teorainneacha d’íocaíocht ICT bunaithe ar an méid duine i dteaghlach agus an margadh cíosa sa cheantar. Mar sin féin, tá solúbthacht teoranta breise ag na húdaráis áitiúla chun teorainneacha cíosanna a shárú cás ar chás. Is féidir níos mó eolais ar na teorainneacha a bhaineann le do theaghlach ó d’údarás áitiúil anseo.

Má sháraíonn an cíos míosúil atá aontaithe agat le do thiarna talún an teorainn chíosa uasta atá íoctha ag d’údarás áitiúil ar do shon, caithfidh tú an difríocht a íoc díreach go dtí do thiarna talún.

Tá íocaíocht an ICT go dtí do thiarna talún ag brath ar théarmaí agus coinníollacha áirithe. Mar shampla, tusa, mar thionónta ICT, caithfidh tú do ranníocaíocht cíosa a íoc go dtí d’údarás áitiúil nó is féidir íocaíochtaí ICT go dtí do thiarna talún a bheith fuaidrithe agus is féidir stop a chur leis chomh maith.