Aimsigh d’údarás áitiúil

Chun a bheith incháilithe do ICT, caithfidh tú iarratas a dhéanamh ar dtús agus a bheith ceadaithe do thacaíocht tithíochta shóisialta ag d’údarás áitiúil.

Comhairle Chontae Cheatharlach

Fón: +353 59 913 6270

Facs: +353 59 914 1503

Ríomhphost: secretar@carlowcoco.ie

Suíomh Gréasáin: carlow.ie

Comhairle Chontae an Chabháin

Fón: +353 49 437 8300

Facs: +353 49 436 1565

Ríomhphost: hap@cavancoco.ie

Suíomh Gréasáin: cavancoco.ie

Comhairle Chontae an Chláir

Fón: +353 65 682 1616

Facs: +353 65 682 8233

Ríomhphost: hap@clarecoco.ie

Suíomh Gréasáin: clarecoco.ie

Comhairle Chathair Chorcaí

Fón: +353 21 496 6222

Facs: +353 21 431 4238

Ríomhphost: hap@corkcity.ie

Suíomh Gréasáin: corkcity.ie

Comhairle Chontae Chorcaí

Fón: +353 21 427 6891

Facs: +353 21 427 6321

Ríomhphost: hap@corkcoco.ie

Suíomh Gréasáin: corkcoco.ie

Comhairle Chontae Dhún na nGall

Fón: +353 74 915 3900

Facs: +353 74 917 2812

Ríomhphost: info@donegalcoco.ie

Suíomh Gréasáin: donegalcoco.ie

Comhairle Chathair Bhaile Átha Cliath

Fón: +353 1 222 6400

Facs: –

Ríomhphost: hap@dublincity.ie

Suíomh Gréasáin: dublincity.ie

Comhairle Chontae Dhún Laoghaire-Ráth an Dúin

Fón: +353 1 2054399

Facs: +353 1 2986827

Ríomhphost: hap@dlrcoco.ie

Suíomh Gréasáin: dlrcoco.ie

Comhairle Chontae Fhine Gall

Fón: +353 1 870 4515

Facs: –

Ríomhphost: housing@fingal.ie

Suíomh Gréasáin: fingal.ie

Comhairle Chathair na Gaillimhe

Fón: +353 91 536532

Facs: +353 91 567493

Ríomhphost: housing@galwaycity.ie

Suíomh Gréasáin: galwaycity.ie

Comhairle Chontae na Gaillimhe

Fón: +353 91 509003

Facs: +353 91 509010

Ríomhphost: housing@galwaycoco.ie

Suíomh Gréasáin: galway.ie

Comhairle Chontae Chiarraí

Fón: +353 66 7183810

Facs: +353 66 7122466

Ríomhphost: housing@kerrycoco.ie

Suíomh Gréasáin: kerrycoco.ie

Comhairle Chontae Chill Dara

Fón: +353 45 980818

Facs: +353 45 980240

Ríomhphost: hap@kildarecoco.ie

Suíomh Gréasáin: kildare.ie/countycouncil

Comhairle Chontae Chill Chainnigh

Fón: +353 56 7794900

Facs: +353 56 7794004

Suíomh Gréasáin: kilkennycoco.ie

Comhairle Chontae Laoise

Fón: +353 57 8664000

Facs: +353 57 8622313

Ríomhphost: hap@laoiscoco.ie

Suíomh Gréasáin: laois.ie

Comhairle Chontae Liatroma

Fón: +353 71 9650426

Facs: +353 71 9621982

Ríomhphost: housing@leitrimcoco.ie

Suíomh Gréasáin: leitrimcoco.ie

Comhairle Chathair agus Chontae Luimnigh

Fón: +353 61 556200

Facs: +353 61 415266

Suíomh Gréasáin: limerick.ie/council

Comhairle Chontae an Longfoirt

Fón: +353 43 3343412

Facs: +353 43 3341233

Suíomh Gréasáin: longfordcoco.ie

Comhairle Chontae Lú

Fón: +353 42 9335457

Facs: +353 42 9334549

Ríomphost: hap@louthcoco.ie

Suíomh Gréasáin: louthcoco.ie

Comhairle Chontae Mhaigh Eo

Fón: +353 94 906 4510

Facs: –

Ríomhphost: housing@mayococo.ie

Suíomh Gréasáin: mayococo.ie

Comhairle Chontae na Mí

Fón: +353 46 9097290

Facs: +353 46 9097001

Ríomhphost: hap@meathcoco.ie

Suíomh Gréasáin: meath.ie/CountyCouncil

Comhairle Chontae Mhuineacháin

Fón: +353 47 30500

Facs: +353 47 82739

Ríomhphost: info@monaghancoco.ie

Suíomh Gréasáin: monaghan.ie

Comhairle Chontae Uíbh Fhailí

Fón: +353 57 9346800

Facs: +353 57 9346868

Ríomhphost: housing@offalycoco.ie

Suíomh Gréasáin: offaly.ie

Comhairle Chontae Ros Comáin

Fón: +353 90 6637100

Facs: +353 90 6625599

Suíomh Gréasáin: roscommoncoco.ie

Comhairle Chontae Shligigh

Fón: +353 71 9111111

Facs: +353 71 9141119

Ríomhphost: housing@sligococo.ie

Suíomh Gréasáin: sligococo.ie

Comhairle Chontae Bhaile Átha Cliath Theas

Fón: +353 1 4149000

Facs: –

Ríomhphost: info@sdublincoco.ie

Suíomh Gréasáin: sdcc.ie

Comhairle Chontae Thiobraid Árann

Fón: +353 818 065000

Facs: –

Suíomh Gréasáin: tipperarycoco.ie

Comhairle Chathair agus Chontae Phort Láirge

Fón: +353 818 102020

Facs: –

Suíomh Gréasáin: waterfordcouncil.ie

Comhairle Chontae na hIarmhí

Fón: +353 44 9332000

Facs: +353 44 9342330

Suíomh Gréasáin: westmeathcoco.ie

Comhairle Chontae Loch Garman

Fón: +353 53 9196221

Facs: +353 53 9196055

Suíomh Gréasáin: wexfordcoco.ie

Comhairle Chontae Chill Mhantáin

Fón: +353 404 20120

Facs: +353 404 67792

Suíomh Gréasáin: wicklow.ie