Conas do ranníocaíocht cíosa sheachtainiúil a íoc

Is féidir do ranníocaíocht cíosa sheachtainiúil a íoc mar seo a leanas:

Mura n-asbhaintear do chíos go huathoibríoch, bain úsáid as ceann de na modhanna seo a leanas:

  • Íoslódáil an Aip HAP (Féach ár dTreoir Conas é a Dhéanamh anseo) chun íocaíocht a dhéanamh, féachaint ar do chuntas agus ráiteas a íoslódáil (Faighteoir HAP agus pascal ag teastáil)
  • Ar líne ag baint úsáid as an tairseach Íocaíochtaí Cúnaimh Tithíochta (aitheantas agus pasfhocal d’Fhaighteoir ÍCT ag teastáil)
  • Trí ghlaoch a chur ar 061-556600 (aitheantas agus pasfhocal d’Fhaighteoir ÍCT ag teastáil)
  • HAP Bill Pay Card (issued within 10 days of start day) in any Post Office or any shop displaying the PostPoint sign to pay your weekly rent.
    • Is féidir do shiopa áitiúil PostPoint a aimsiú postpoint.ie.

Tabhair faoi deara gur féidir leat do ráiteas cuntais ÍCT féin a ghiniúint agus a íoslódáil ar líne ag https://happayments.limerick.ie. Is féidir an áis ghréasáin seo a úsáid freisin chun riaráistí a ghlanadh nó chun do chíos sheachtainiúil ÍCT a íoc ar líne, más gá.

Tusa atá freagrach as a chinntiú go bhfuil an ranníocaíocht cíosa sheachtainiúil ceart.

Roimh íocaíocht a dhéanamh trí mhodh íocaíochta eile, le do thoil déan cinnte nach raibh do chíos bainte go huathoibríoch ó do bhainc nó oifig an phoist.